Ngày 22/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027... 

Phát biểu đề dẫn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhất là những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Trung ương Đoàn, Thành ủy - UBND thành phố. 

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn.

100% cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã thành lập và duy trì Fanpage, Facebook tuyên truyền; sáng tạo về nội dung, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua việc sử dụng các tiện ích công nghệ; nhiều tuyến tin, bài sắc bén, đấu tranh phản bác các tin đồn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước một cách trực quan, sinh động; thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu một cách thường xuyên, hiệu quả…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã bàn luận, phân tích, đánh giá, đưa ra quan điểm, ý kiến và đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao vai trò của thế hệ trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực trạng và giải pháp trong giai đoạn hiện nay; vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; chia sẻ những mô hình, hoạt động hiệu quả tại địa phương đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu độc trên không gian mạng trong thời gian qua, Bí thư Quận đoàn Hà Đông Hoàng Thị Huyền Trang chia sẻ, Đoàn Thanh niên quận thường xuyên theo dõi các hoạt động trên internet, báo điện tử, blog, các trang mạng xã hội... Với các tin, bài sai sự thật có liên quan đến tình hình chính trị, an ninh - quốc phòng của quốc gia, thành phố và quận, các cơ sở đoàn đã kịp thời xác minh, báo cáo cấp trên và triển khai ngăn chặn kịp thời, không để lộ, lọt, phát tán rộng trên không gian mạng cũng như chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tích cực chia sẻ nhiều tin, bài có giá trị, gương người tốt, việc tốt trên các trang mạng xã hội.

Diễn đàn có sự tham gia của 100 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ghi nhận và biểu dương Đoàn Thanh niên thành phố đã tổ chức diễn đàn mang tính thời sự, có chất lượng và chiều sâu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong việc xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ trong công tác này.

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị Đoàn Thanh niên thành phố cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới các hình thức, phương pháp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận các bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm cảnh giác, nhạy bén, tiếp nhận thông tin thông minh, chọn lọc...

Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm kỹ thuật hiện đại để làm công cụ hỗ trợ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc, tiêu cực, phản động trên internet, mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các sở, ban, ngành tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận biết và đấu tranh với thông tin xấu độc trên môi trường mạng…/.