Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
TruongTHPTNguyenDuDx
Học phí của tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
HĐND tỉnh Bình Phước vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua một số nghị quyết, trong đó có nghị quyết về mức thu học phí năm học 2022-2023. Thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20-12-2022 của Chính phủ quy định “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: Giữ nguyên ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh ban hành đã áp dụng tại địa phương”, như vậy mức thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước được áp dụng như sau:

Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 lộ trình tăng học phí vẫn chưa thực hiện. Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên và phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.