Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Thanh Hùng
Trường THPT Nguyễn Du-Điểm sáng xây dựng trường học "Sạch-Xanh-Sáng-Đẹp-An toàn"
Trường THPT Nguyễn Du, điểm sáng xây dựng trường học "Sạch-Xanh-Sáng-Đẹp-An toàn" Xem phóng sự:  https://youtu.be/XUp-j2D12c0