Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
THÔNG BÁO về việc thay đổi Lịch làm việc tuần 21
Thực hiện Kế hoạch khẩn số 189/SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD, Nhà trường dời lịch học toàn trường chiều thứ Tư (27/01/2021) sang chiều thứ Bảy (30/01/2021), đề nghị GVCN và Đoàn trường, thầy Dụ (theo chức năng và nhiệm vụ) thông báo cho học sinh và CMHS; Dời lịch họp chiều thứ Bảy sang chiều thứ Tư. Để thuận lợi cho việc triển khai nội dung tập huấn, đề nghị quý thầy cô xem lại hướng dẫn tự đánh giá chuẩn giáo viên đã triển khai cuối năm học 2019-2020, liên hệ thầy Hùng sao/chụp lại bảng tự đánh giá chuẩn giáo viên năm 2019-2020 để thực hiện đánh giá trực tuyến ngay trong ngày 28/01/2021. Lưu ý các Tổ trưởng mang theo máy tính để thực hành.