Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Kết quả kiểm tra lại NH 2020-2021 (ngày 28/6/2021)
Thông báo kết quả kiểm tra lại (Xem tại đây). GVCN lớp 10C, 10A7, 10A8, 10A9 căn cứ kết quả kiểm tra lại, liên hệ Văn thư hoàn thành hồ sơ học bạ sau khi kết thúc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16