Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Lịch kiểm tra giữa kỳ II, NH 2020-2021

 

Khối 10: Kiểm tra buổi sáng tập trung lúc 7 giờ 00 phút

STT

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

1

Sáng thứ Hai,

29/3/2021

Toán

Từ 7 giờ 30’ đến 9 giờ 00’

Anh

Từ 9 giờ 20’ đến 10 giờ 05’

2

Sáng thứ Ba,

30/3/2021

Vật lý

Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 15’

Hóa học

Từ 8 giờ 35’ đến 9 giờ 20’

Sinh học

Từ 9 giờ 40’ đến 10 giờ 25’

3

Sáng thứ Tư,

31/3/2021

Lịch sử

Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 15’

Địa lý

Từ 8 giờ 35’ đến 9 giờ 20’

GDCD

Từ 9 giờ 40’ đến 10 giờ 25’

 

Khối 11 và 12: kiểm tra buổi chiều tập trung lúc 13 giờ 30 phút

STT

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

1

Chiều thứ Hai, 29/3/2021

Toán

Từ 13 giờ 50’ đến 15 giờ 20’

Tiếng Anh

Từ 15 giờ 40’ đến 16 giờ 25’

2

Chiều thứ Ba,

30/3/2021

Lịch sử

Từ 13 giờ 50’ đến 14 giờ 35’

Địa lý

Từ 14 giờ 55’ đến 15 giờ 40’

GDCD

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’

Vật lý

Từ 13 giờ 50’ đến 14 giờ 35’

Hóa học

Từ 14 giờ 55’ đến 15 giờ 40’

Sinh học

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’