Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Quyết định kiểm tra đối với đảng viên Bùi Sỹ Lâm
Xem tại đây