Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Kế hoạch tham gia thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đợt 3 (năm 2023)
Kế hoạch tham gia thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đợt 3, năm 2023 (xem tại đây):  Công văn số 637-CV/TU ngày 05/4/2023 của Thành ủy Đồng Xoài (xem tại đây) và kế hoạch số 53-KH/BCĐ ngày 13/3/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước (xem tại đây)