Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo DS HS khối 10 theo lớp năm học 2023-2024 và đăng ký SGK.

Căn cứ vào đơn đăng ký các môn học lựa chọn của học sinh khối 10 năm học 2023 - 2024. Nhà trường đã tiến hành xếp thành 12 lớp (01 lớp khối A, 01 lớp khối B, 01 lớp khối C, 02 lớp khối A1 và 07 lớp khối D. Nay nhà trường thông báo đến học sinh và phụ huynh danh sách học sinh cụ thể theo lớp để biết và theo dõi. Đề nghị học sinh khối 10 đúng vào lúc 8h00, thứ 6, ngày 18/8/2023 tập trung về trường để đăng ký sách giáo khoa và nghe thông báo chương trình học.

Xem danh sách học sinh theo lớp tại đây!