Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch hoạt động hè năm 2023

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

 


  Số:      /HĐH-THPTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Đồng Xoài, ngày      tháng 6 năm 2023

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2023

(Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023)

 

                 Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của nhà trường; các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Phước về hoạt động trong hè năm 2023;

             Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường THPT Nguyễn Du thông báo lịch hoạt động hè năm 2023 cụ thể như sau:

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng 6

- Tiếp tục ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho HS 12.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh.

- Kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2023.

- Tổ chức thi Tuyển sinh 10 năm học 2023 - 2024

- Tổ chức “Tiếp bước mùa thi cho học sinh dự thi lớp 10”.

- Tham gia Chấm thi Tuyển sinh 10.

- Bồi dưỡng chính trị hè, chuyên môn và tập huấn.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Họp hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng năm học 2022 - 2023.

- Đón và làm việc với Đoàn khảo sát chính thức công nhận KĐCLGD và trường chuẩn QG.

- Dự hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 2.

- Tổ chức kiểm tra lại cho học sinh khối 10,11; Chấm kiểm tra, xét duyệt kết quả sau kiểm tra lại, hoàn thành sổ điểm và học bạ sau kiểm tra lại.

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh K12.

- Phát thẻ dự thi cho học sinh 12 (GVCN 12 nhận tại văn thư và phát cho HS lớp).

- Tổ chức “Tiếp bước mùa thi cho học sinh dự thi tốt nghiệp năm 2023”.

- CBGVNV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (theo quyết định).

 

 

 

 

 

 

Tháng 7

- CBGVNV tham gia hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (theo quyết định).

- Tổ chức xét tuyển sinh 10, nộp kết quả về Sở phê duyệt. (Niêm yết danh sách trúng tuyển lớp 10; Phát giấy báo nhập học cho học sinh).

- Rà soát, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2023 -2024.

- Tập trung học sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024: Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp; Hướng dẫn, đăng ký môn học lựa chọn.

- Phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp cho học sinh 12. (Hoàn thành trước 24/7/2023).

- Bồi dưỡng chính trị hè và chuyên môn.

- Bồi dưỡng, tập huấn CT GDPT mới 2018.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

Tháng 8

 

- Họp HĐSP đầu năm (thời gian theo lịch làm việc).

- Họp tổ chuyên môn.

- Công bố biên chế lớp.

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm cho học sinh.

- Phân công chuyên môn, xếp TKB.

- Tập trung học sinh toàn trường: GVCN nhận lớp, tổ chức sinh hoạt lớp và phân công lao động theo lịch.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Bồi dưỡng, tập huấn CT GDPT mới 2018.

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch của Sở GDĐT.

 (GVCN 12 nhận tại phòng văn thư và phát cho học sinh).

 

                                                                                                        

Lưu ý: Ngoài các nội dung công việc và thời gian như trên, nhà trường có thể có những bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu công tác và những chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu CB-GV-CNV thường xuyên theo dõi các thông báo trên Website của trường để biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                    

- BGH;                                                                                                          

- TTCM, trưởng các đoàn thể;                                                                      

- Website trường;                                                                                          

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hà Tuấn Kiệt