Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Quang Hưng
CV Trien khai cuoc thi ATGT NCNM 2023
1. Thầy Hùng-CTCĐ triển khai cuộc thi cho GV, nộp bài về thầy Hải (Đoàn). 2. Thầy Hải (Đoàn) triển khai cho HS và thu bài nộp về Sở GDĐT. 3. GVCN triển khai cho HS của lớp, nộp bài về cho thầy Hải (Đoàn).
Tải về tại đây