Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Các Quyết định về kiểm tra lai, NH 2022-2023
Quyết định coi kiểm tra (xem tại đây)Quyết định chấm kiểm tra (xem tại đây)Quyết định thành lập Tổ phách, nhập điểm kiểm tra (xem tại đây);