Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Quang Hưng
CV 3976 trien khai cuoc thi atgt cho nu cuoi ngay mai 2022-2023

- TTCM triển khai nội dung CV cho thành viên của tổ thực hiện, nộp bài cho thầy Hùng (CTCĐ).

- GVCN triển khai nội dung CV cho HS lớp mình thực hiện, nộp bài cho Đoàn Trường.

- Thầy Hải (ĐTN) Tập hợp bài từ GVCN và chỗ thầy Hùng nộp về Sở theo quy định của CV.

CV 3976 (tải về tại đây). Đfề thi cho GV (tải về tại đây). Đề thi cho (tải về tại đây)