Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Quang Hưng
CV 3185 về việc tham gia Hội thi chuyển đổi số
Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng triển khai CV 3185 về việc tham gia Hội thi chuyển đổi số cho các thành viên. Báo cáo số lượng người tham gia cho thầy Hưng vào 10 giờ 30 phút hàng ngày để BC Sở GDDT.
Công văn 3185 (Tải về tại đây)