Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
TruongTHPTNguyenDuDx
Thông báo nề nếp GV trong coi kiểm tra HK 2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

                               THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

                                VỀ VIỆC COI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Mai Hằng

25/4/2023: Vắng có phép

Nguyễn Văn Dân

26/4/2023: Vắng có phép

Phạm Thị Thuý

11/5/2023: Sử dụng ĐTDĐ

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

11/5/2023: Sử dụng ĐTDĐ

 

Phạm Thị Thuý Hằng

 

12/5/2023: Vắng có phép

Đặng Thị Minh Thanh

12/5/2023: Sử dụng ĐTDĐ

 

 

12/5/2023: Vắng có phép

13/5/2023: Vắng có phép