Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên trong coi thi TN THPT lần 1

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

                                          THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

                                               VỀ VIỆC COI THI THỬ TN THPT LẦN 1 NĂM 2023

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

07/4: Vắng có phép

08/4: Vắng có phép

07/4: Vắng có phép

08/4: Vắng có phép

Nguyễn Thị Trinh

07/4: Vắng có phép

Nguyễn Văn Dân

07/4: Đi trễ 15 phút