Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
TruongTHPTNguyenDuDx
Thông báo nề nếp Giáo viên trong coi kiểm tra giữa HK 2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

                                                           THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

                                                                           VỀ VIỆC COI KIỂM TRA GIỮA HK 2

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

18/3: Vắng có phép

20/3: Vắng có phép

Lê Thị Liên

20/3: Đi trễ 10 phút

Võ Thị Thanh Xuân

21/3: Đi trễ 10 phút