Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 28/02/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 4 Ngày 28 tháng 02 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Việt Huy

Không quản lý được lớp trong tiết dạy của mình để lớp mở nhạc, ồn, mất trật tự tiết 2 lớp 11D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn