Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 27/3/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 2 Ngày 27 tháng 03 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Hữu Nguyên

Đi công tác. Thầy Thắm dạy thay 01 tiết, Cô Ly dạy thay 01 tiết

 

Trần Văn Dụ

Đi thi GVG. Thầy Huy thay 01 tiết, Cô Ngọc thay 01 tiết

 

Võ Thị Hồng Phước

Nghỉ bệnh. Thầy Phụng dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn