Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 24/03/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 6 Ngày 24 tháng 03 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Bùi Thị Chuyên

Nghỉ CP. Thầy Trung dạy thay 01 tiết. Thầy Khoa dạy thay 01 tiết. Thầy Dũng dạy thay 01 tiết.

 

Nguyễn Văn Giang

Đi công tác. Thầy Dụ dạy thay 02 tiết. Cô Vũ dạy thay 01 tiết

 

Võ Thị Hồng Phước

Nghỉ bệnh. Cô Thảo dạy thay 01 tiết. Thầy Phụng dạy thay 01 tiết. 01 tiết lớp tự quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn