Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 24/02/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 24 tháng 02 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Mai Ly

Nghỉ CP. Lớp 12A1 tự quản. Cô Xuân dạy thay 02 tiết. Lớp tự quản 02 tiết cuối Lớp 12D5 (PĐ).

 

Nguyễn Thị Hà

Đi công tác. Cô Huệ dạy thay 03 tiết. Cô Thúy dạy thay 02 tiết

 

Lê Thị Hiền

Đi tập huấn. 2 tiết cuối lớp  12D3 không có GV dạy thay (PĐ)

 

Phùng Thị Thương Huyền

Đi tập huấn. 2 tiết cuối lớp  12D4 không có GV dạy thay (PĐ)

 

Ngô Thị Thanh Xuân

Đi tập huấn. 2 tiết cuối lớp  12A không có GV dạy thay (PĐ)

 

Nguyễn Minh Khoa

Đi tập huấn. 2 tiết cuối lớp  11A5 không có GV dạy thay (PĐ)

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn