Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 23/02/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 23 tháng 02 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Mai Ly

Nghỉ CP. Cô Hằng dạy thay 02 tiết. Thầy Tiến dạy thay 02 tiết

Nghỉ CP. Không có GV dạy thay 02 tiết. Thầy Nguyên dạy thay 01 tiết

Nguyễn Thị Cam

Đi tập huấn. Cô Quỳnh dạy thay 02 tiết, Cô Cam về dạy từ tiết 3

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đi tập Huấn. Thầy Hải dạy thay 01 tiết. Cô Xuân dạy thay 01 tiết. Cô Hạnh về dạy từ tiết 3

Đi tập huấn. Đổi 02 tiết lớp 11D1 cho

Nguyễn Thị Trinh

Lên dạy trễ 03 phút tiết 1 lớp 12D3

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn