Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 22/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 22 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Việt Huy

Đi bắn đạn thật. Cô Ngọc thay 01 tiết, thầy Giang thay 01 tiết, cô Vũ thay 01 tiết

 

Nguyễn Xuân Trung

Đi bắn đạn thật. Thầy Khoa thay 02 tiết, thầy Lâm thay 02 tiết.

 

Lê Xuân Hải

Đi bắn đạn thật. Cô Huy dạy thay 02 tiết. Cô Cam thay 02 tiết

 

Vũ Văn Kiên

Đi bắn đạn thật. Cô Xuân dạy thay 02 tiết

 

Đào Văn Tài

Đi bắn đạn thật. Cô Nga coi lớp 04 tiết

 

Vũ Văn Đạo

Đi bắn đạn thật. Cô Duyến coi lớp 04 tiết

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn