Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 22/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 22 tháng 03 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Hà

 

Nghỉ việc riêng. Cô Thúy dạy thay 4 tiết

Nguyễn Thị Kim Chi

 

Không lên dạy tiết 1 lớp 11C lý do hư xe

Đào Thị Ngọc Hà

 

Nghỉ CP. Cô Trương Huyền, Nguyễn Huyền, Cô Hồng Thúy, Cô Vân mỗi người dạy  thay 01 tiết,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn