Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 22/02/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 22 tháng 02 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Mai Ly

Nghỉ có phép. Thầy Thắm dạy thay 03 tiết

Nghỉ CP. Cô Yến dạy thay 01 tiết. Lớp tự quản 02 tiết lớp 10D7.

Vũ Văn Kiên

Đưa HS đi hiến máu. Cô Giang dạy thay 02 tiết. Cô Xuân dạy thay 02 tiết

 

Phạm Duy Sơn

Nghỉ CP đi khám bệnh.

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn