Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 20/02/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 20 tháng 02 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Mai Ly

 

Nghỉ CP đi mổ chân. Cô Yến dạy thay 01 tiết. 02 tiết lớp tự quản

Phạm Duy Sơn

Nghỉ CP đi khám bệnh. Thầy Tài coi 2 tiết, Thầy Đạo coi 2 tiết

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn