Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 19/4/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 4 Ngày 19 tháng 04 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Mai Hằng

Nghỉ có phép. Cô Linh Phượng dạy thay 02 tiết.

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung Sáng thứ 2 ngày 17/4/2023:

Đoàn Thị Oanh

Nghỉ có phép. Cô Yến dạy thay 02 tiết. 01 tiết lớp tự quản

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn