Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 16/5/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 16 tháng 05 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Mai Xuân Nghiệp

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 03 tiết

 

Bùi Sỹ Lâm

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 02 tiết

 

Vũ Văn Kiên

Đi coi thi. Cô Cam dạy thay 05 tiết

 

Phạm Thị Thảo

Đi coi thi. Đổi tiết cho thầy Giang 1 tiết lớp 12A1. Thầy Phụng thay 01 tiết lớp 10B, Đổi 02 tiết lớp 12A1 cho cô Hà(av)

  

Trương Thị Ngọc Huyền

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 02 tiết

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 03 tiết

 

Phan Anh Tuấn

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 04 tiết

 

Văn Mạnh Kỳ

Đi coi thi. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 04 tiết

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn