Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 14/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 14 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

Đang chờ nghỉ dạy. Thầy Thắm dạy thay 01 tiết. Không có GV dạy 01 tiết.

 

Nguyễn Thị Bích Thảo

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Đổi cho C Liên 01 tiết, thầy Giang  dạy thay 01 tiết

 

Đỗ Thị Thanh

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Không có GV dạy thay 04 tiết

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Không có GV dạy thay 03 tiết

 

Lê Thị Hiền

Hội nghị Thanh tra. Cô Thương Huyền thay 01 tiết, thày Dân thay 02 tiết

 

Bùi Sỹ Lâm

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Thầy Khoa thay 01 tiết, Cô Chuyên thay 01 tiết, Thầy Kỳ thay 01 tiết, thầy Hùng thay 01 tiết

 

Nguyễn Xuân Trung

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Cô Hiếu thay 01 tiết, Cô Vân thay 02 tiết

 

Phan Anh Tuấn

Đi công tác. Cô Trinh dạy thay 02 tiết

 

Thầy Đạo, Cô Duyến, Cô Nga

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Thầy Tài coi lớp

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn