Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 14/5/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 14 tháng 05 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Bùi Thuận Yến

Nghỉ CP. Thầy Tiến dạy thay 01 tiết, 01 tiết lớp tự quản

 

Lê Thùy Linh Phượng

Đi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn