Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 13/5/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 2 Ngày 13 tháng 05 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Hà

Nghỉ CP. Tiết 3 Cô Lâm dạy thay, Tiết 4 đổi cho cô Ly, tiết 5 về dạy

 

Phùng Thị Huy

Đi tập huấn.

 

Lê Thùy Linh Phượng

Đi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn