Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 11/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 2 Ngày 11 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Bích Thảo

Nghỉ dạy vì đau mắt đỏ. Thầy Giang dạy thay 01 tiết. Thầy Dụ dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 11Đ1

Cô Nam Trân 

Vệ sinh chưa sạch sẽ khu vực được phân công 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn