Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 05/5/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 6 Ngày 05 tháng 05 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Việt Huy

Có tiết 1 lớp 12D9 không lên dạy vì lý do là đã cho tiết GV khác để ôn tập nhưng GV có tiết ở lớp khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

       Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn