Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 05/4/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 4 Ngày 05 tháng 04 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Việt Huy

Đi tập huấn DQTV. Thầy Dụ dạy thay 01 tiết, Thầy Giang dạy thay 01 tiết, Cô Ngọc dạy thay 01 tiết

 

Vũ Văn Đạo

Đi tập huấn DQTV. Cô Duyến thay 02 tiết, Thầy Tài 02 tiết

 

Bùi Thuận Yến

 

Lên dạy trễ 8 phút tiết 2 lớp 10A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn