Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 04/4/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Thứ 3 Ngày 04 tháng 04 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thùy Linh Phượng

Đi công tác. Cô Hà dạy thay 01 tiết. Cô Hồng Thúy thay 01 tiết

 

Vũ Văn Kiên

Đi tập huấn DQTV. 02 tiết lớp tự quản

 

Vũ Văn Đạo

Đi tập huấn DQTV. Cô Duyến thay 02 tiết, Cô Nga 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn