Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Vũ Văn Kiên
Nề nếp GV coi thi thử TN THPT lần 2

Xem và tải

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

             THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

THI THỬ TN THPT LẦN 2

Ngày 25,26 tháng 05 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

2 phép/2 buổi

2 phép/2 buổi

Nguyễn Thị Mai Hằng

2 phép/2 buổi (Nhập viện)

2 phép/2 buổi (Nhập viện)

Bùi Thị Chuyên

2 phép/2 buổi (tái khám – bệnh viện)

1 phép/1 buổi

(tái khám – bệnh viện)

Cao Thị Nam Trân

1 phép/1 buổi

1 phép/1 buổi

Nguyễn Văn Dân

Trễ 20 phút

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

                                                        Người lập _ Vũ Văn Kiên