Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Vũ Văn Kiên
Báo cáo thực hiện nề nếp dạy học buổi chiều thứ 5 ngày 04/05/2023

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

             THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2022 – 2023

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Phạm Thị Thúy Hằng

Nghỉ dạy tiết 2 buổi chiều lớp 12D3(đau bụng )

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

                                                        Người lập _ Vũ Văn Kiên