Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 40 (Từ ngày 03-09/6/2024)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 (Từ ngày 03 - 09/6/2024).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(03/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025. (Theo Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2024).

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. (Theo Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2024).

 

Thứ 3

(04/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025. (Theo Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2024).

 

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. (Theo Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2024).

Thứ 4

(05/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025. (Theo Quyết định số 2164/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2024).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(06/6/2024)

- Dạy và học theo TKB

- PHT Nguyễn Quang Hưng chủ trì tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo kế hoạch.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(07/6/2024)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(08/6/2024)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy bù TKB chiều thứ 3 (ngày 28/5/2024).

- 15h00: HT Hà Tuấn Kiệt chủ trì họp cán bộ chủ chốt, tại phòng hội đồng. (Tp: BGH, Tổ trưởng, Tổ phó, CTCĐ, BT ĐTN, TKHĐ ghi biên bản).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(09/6/2024)

- Nghỉ

 

- Nghỉ

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt