Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Lịch làm việc Tuần 4 (Từ ngày 25 - 30/9/2023)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4 (Từ ngày 25/9 - 01/10/2023)

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(25/9/2023)

- Chào cờ

- Dạy và học theo TKB mới

- PHT Nguyễn Quang Hưng đi học lớp CC LLCT, tại trường chính trị tỉnh, đến hết ngày 29/9/2023.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- 15h00: Đ/c Hà Tuấn Kiệt-BTCB - HT chủ trì làm việc với BCH Đoàn TN, tại phòng họp BGH. (Tp: BGH, các đ/c BT, PBT Đoàn TN. Đoàn TN báo cáo các nội dung công việc sau: KH hoạt động Đoàn trong năm học, Phân công nhiệm vụ của các đ/c trong BCH, kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TN NK 2023-2024).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(26/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- HT Hà Tuấn Kiệt đi quyết toán các khoản thu chi năm học 2022-2023, tại Sở GDĐT. (Cùng đi: KT Võ Thị Thúy Phượng)

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 4

(27/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- 14h00: Họp cấp ủy chi bộ, BGH, tại phòng họp BGH (Tp: Các đ/c trong cấp ủy, PHT Nguyễn Quang Hưng).

- 15h30: Họp chi bộ, tại phòng hội đồng.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 5

(28/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 6

(29/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: PHT Nguyễn Anh Tuấn dự Hội nghị triển khai công tác thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12, năm học 2023 - 2024. Góp ý quy chế thi và tập huấn phần mềm quản lý thi, tại TTGDTX tỉnh. (Cùng dự: Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền mang theo máy tính xách tay).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 7

(30/9/2023)

- Dạy và học theo TKB.

- CB,GV tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22. (Thời ngian và địa điểm: Theo CV 3100/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2023).

PHT Phạm Thanh Hải chỉ đạo chuẩn bị Hội trường, thiết bị cho lớp tập huấn môn Hóa học (theo CV 2962/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2023).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- CB,GV tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22. (Thời ngian và địa điểm: Theo CV 3100/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2023).

- 15h00: BGH chủ trì họp HĐSP, tại phòng hội đồng.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(01/10/2023)

- CB,GV tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22. (Thời ngian và địa điểm: Theo CV 3100/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2023).

- CB,GV tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22. (Thời ngian và địa điểm: Theo CV 3100/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2023).

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt