Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 34 (Từ ngày 22-28/4/2024)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 (Từ ngày 22 - 28/4/2024).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(22/4/2024)

- Chào cờ.

- GVBM khối 12 hoàn thành kiểm tra cuối HK2 đối với các môn không tổ chức kiểm tra chung.

- GVCN 12 báo cáo cụ thể các trường hợp chưa quyết toán các khoản thu HK2 về HT.

- GVCN khối 10, 11 tiếp tục quyết toán các khoản thu HK2. (Hoàn thành trước ngày 06/5/2024).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(23/4/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 cho khối 12 theo kế hoạch. (PHT Nguyễn Quang Hưng điều hành tổ chức kiểm tra).

- 8h00: HT Hà Tuấn Kiệt, PHT Phạm Thanh Hải dự Hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại TTGDTX tỉnh. (Cùng dự: Thầy Trần Văn Dụ, cô Đỗ Thị Thanh).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 4

(24/4/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 cho khối 12 theo kế hoạch.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- 14h00: PHT Nguyễn Quang Hưng  chủ trì làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm ATGT theo thông báo của công an, tại phòng truyền thống. (Tp: PHHS và HS vi phạm. Đoàn TN, GVCN các lớp có HS vi phạm).

- 15h00: Đ/c Hà Tuấn Kiệt - Bí thư CB, Hiệu trưởng chủ trì họp cấp ủy, BGH tại phòng họp BGH.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(25/4/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 cho khối 12 theo kế hoạch.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(26/4/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 cho khối 12 theo kế hoạch.

- 9h45: PHT Phạm Thanh Hải chủ trì tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho GVCN và học sinh khối 12, tại sân trường. (Tp dự: GV Trần Văn Dụ, Đỗ Thị Thanh, GVCN và HS lớp 12, Đoàn TN). 

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(27/4/2024)

- Dạy và học theo TKB

- GVBM khối 12 hoàn thành nhập các con điểm vào vn.Edu. (Các trường hợp thiếu điểm có lý do GVBM tổ chức kiểm tra bù).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K10,11: Dạy và học theo TKB

- 14h00: Họp Chi bộ, tại phòng hội đồng.

- 15h30: BGH chủ trì họp HĐSP tại phòng hội đồng.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(28/4/2024)

- Nghỉ

- Nghỉ

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt