Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 3 (Từ ngày 18-24/9/2023).

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3 (Từ ngày 18 - 24/9/2023)

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(18/9/2023)

- Chào cờ

- Tổ chức “Ngày Hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023”. (Tp tham gia: BGH, GVCN, Đoàn TN, Công an Tỉnh, Công an thành phố, TTHĐ TTN tỉnh, Honda Bình Phúc. Đoàn trường phối hợp chuẩn bị. PHT Nguyễn Quang Hưng chuẩn bị bài phát biểu).

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB (Bắt đầu DTHT).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(19/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 4

(20/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 5

(21/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 6

(22/9/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 7

(23/9/2023)

- Dạy và học theo TKB.

- 8h00: BGH chủ trì họp Ban ĐDCMHS trường năm học 2022-2023, tại phòng họp BGH. (PHT Phạm Thanh Hải chỉ đạo gởi giấy mời).

- 9h30: HT Hà Tuấn Kiệt chủ trì họp GVCN các lớp, tại phòng hội đồng. (Tp: BGH, GVCN các lớp, Đoàn TN).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- 14h00: Họp tổ chuyên môn

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(24/9/2023)

- 7h30: BGH chủ trì họp trưởng BĐDCMHS, tại phòng họp hội đồng. (Tp: BGH, Trưởng BĐDCMHS các lớp, GVCN các lớp).

- 8h30: GVCN các lớp chủ trì họp PHHS của lớp, tại phòng học các lớp.

* Lưu ý: GVCN gởi thư mời sớm để phụ huynh sắp xếp công việc.

- 15h00: Tổ chức Hội nghị BĐD CMHS trường năm học 2023 - 2024, tại phòng hội đồng. (Tp: BGH, trưởng Ban ĐDCM HS và GVCN các lớp).

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt