Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Lịch làm việc Từ ngày 28/8 - 05/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 28/8 – 05/9/2023

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(28/8/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh lớp 10 tổ chức sinh hoạt tập thể đầu năm. (Thành phần: BGH, Đoàn TN và GVCN các lớp 10. Đoàn trường chuẩn bị các nội dung tổ chức thực hiện).

- Sau sinh hoạt tập thể đầu năm GVCN nhận lớp và tổ chức sinh hoạt kiện toàn công tác tổ chức, nội quy.

- PHT Nguyễn Quang Hưng tiếp tục đi học lớp Cao cấp LLCT, tại trường Chính trị tỉnh, đến hết ngày 31/8/2023.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- 15h00: Họp cấp ủy, tại phòng họp BGH.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(29/8/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh khối 10 tập nghi thức diễu hành, đón học sinh đầu cấp. (Tp: GVCN, Đoàn TN tổ chức thực hiện).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- 14h00: Đ/c Hà Tuấn Kiệt - BTCB chủ trì họp Chi bộ, tại phòng hội đồng.

- 15h30: BGH chủ trì họp Hội đồng sư phạm, tại phòng hội đồng.

- 15h00: Học sinh khối 11 tập trung tập chạy hồng kỳ theo kế hoạch. (Tp: Theo DS triệu tập. Thầy Sơn chủ trì tổ chức thực hiện).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 4

(30/8/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh khối 10 tập nghi thức diễu hành, đón học sinh đầu cấp. (Tp: GVCN, Đoàn TN tổ chức thực hiện).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- 14h00: Học sinh khối 11 tập trung tập chạy hồng kỳ theo kế hoạch. (Tp: Theo DS triệu tập. Thầy Sơn chủ trì tổ chức thực hiện).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 5

(31/8/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh toàn trường, nhận lớp, nhận GVCN, nhận phòng học; Kiện toàn công tác tổ chức lớp; Phân công lao động vệ sinh theo kế hoạch. (Tp: BGH, Đoàn TN, GVCN và học sinh toàn trường).

- Tổ chức lao động theo kế hoạch. (PHT Nguyễn Quang Hưng chỉ đạo thực hiện).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 6

(01/9/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh toàn trường, tổng duyệt chương trình khai giảng. (Tp: BGH, GVCN, Đoàn TN và các cá nhân được phân công).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 7

(02/9/2023)

- CBGVNV và học sinh nghỉ Lễ Quốc khánh (cả ngày).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(03/9/2023)

- Nghỉ

- Nghỉ

Thứ 2

(04/9/2023)

- 7h30: Tập trung học sinh toàn trường, tổng duyệt chương trình khai giảng lần 2 và phân công nhiệm vụ chuẩn bị khai giảng. (Tp: BGH, GVCN, Đoàn TN và các cá nhân được phân công theo kế hoạch).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(05/9/2023)

- 7h00: Tổ chức khai giảng năm học mới. (Tp: Toàn thể CBGVNV và học sinh, khách mời).

- Sau khai giảng tổ chức dạy và học theo TKB.

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt