No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

PHÂN CÔNG DẠY THAY CÔ HƯƠNG - TỔ VĂN
In trang

PHÂN CÔNG DẠY THAY

CÔ: ĐOÀN THỊ HƯƠNG

 

Thứ

Ngày

Tiết

Lớp

Giáo viên dạy thay

 

3

 

13/10

1

4

5

10D9

11D3

11D7

Dương Thị Vân

Lê Thị Liên

Nguyễn Thị Hồng THúy

 

4

 

14/10

1

2

3

11D6

11D6

11D7

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Ba Thị Minh Mị

 

5

 

 

15/10

 

1

2

4

11D7

11D6

11D3

Nguyễn Thị Mai Hằng

Trương Thị Ngọc Huyền

Đào Thị Ngọc Hà

 

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hằng