No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

PHÂN CÔNG DẠY THAY CÔ HƯỞNG - TỔ VĂN (ĐIỀU CHỈNH)
In trang

TỔ : NGỮ VĂN

Người được dạy thay: Cô Đoàn Thị Hương

 

Thứ

Họ và tên giáo viên

dạy thay

 

Ngày /tháng

Lớp

Tiết

 

2

Trương Thị Ngọc Huyền

Đào Thị Ngọc Hà

18/5/2020

 

10D4

11A5

4

5

 

4

Ba Thị Minh Mị

20/5/2020

11A3

11A3

1

2

 

4

Nguyễn Thị Huyền

20/5/2020

10D4

 

3

 

6

Đào Thị Ngọc Hà

 

22/5/2020

11A5

11A5

1

2

6

Trương Thị Ngọc Huyền

 

22/5/2020

11A3

 

3

 

3

( Chiều )

Đỗ Thị Thùy Trang

 

19/5/2020 -

10D4

 

1

Đỗ Thị Thùy Trang

19/5/2020 -

10D4

 

2

 

4

( Chiều )

 

Võ Thị Sự

20/5/2020 -

11A5

11A5

1

2

Nguyễn Thị Mai Hằng

20/5/2020 -

11A3

11A3

3

4

5

( Chiều )

Dương Thị Vân

21/5/2020 -

11A5

11A3

 

2

4

BGH                                                            Tổ trưởng

                                                      

             Phạm Thanh Hải                                         Nguyễn Thị Mai Hằng