No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Lịch làm việc tuần 2 (Từ ngày 13-19/9/2021).
In trang

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 13-19/9/2021)

Toàn thể CBGVNV và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên. Thường xuyên đảm bảo nguyên tắc 5K, đến trường phải đeo khẩu trang thường xuyên và thực hiện khai báo y tế bằng cách quét mã QR tại cổng ra vào.

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(13/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- Đ/c Hà Tuấn Kiệt - BTCB tham gia học lớp Cao cấp LLCT (trực tuyến) đến hết tuần.

- PHT Nguyễn Anh Tuấn chuẩn bị báo cáo và tiếp đoàn kiểm tra công tác tổ chức dạy học trực tuyến của Sở GDĐT. (Theo quyết định 2866/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2021).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- 14h00: PHT Phạm Thanh Hải chủ trì họp trực tuyến Hội đồng thi đua khen thưởng xét đề nghị Bộ GDĐT khen thưởng cá nhân và tập thể năm học 2020-2021. (Tp: Hội đồng TĐKT năm học 2020-2021).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(14/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- 15h00: PHT Phạm Thanh Hải chủ trì họp GVCN các lớp theo hình thức trực tuyến (Nội dung: GVCN các lớp báo cáo tình hình dạy học của các lớp; trường triển khai 01 số công việc đầu năm. Tp: BGH, Đoàn trường, GVCN).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 4

(15/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(16/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 6

(17/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

- Trực lãnh đạo: Thầy Tuấn

Thứ 7

(18/9/2021)

- Dạy và học theo TKB (trực tuyến).

- 9h00: Họp giao ban BGH, tại phòng họp BGH.

- Trực lãnh đạo: Thầy Kiệt

- 14h00: Họp tổ chuyên môn

- Trực lãnh đạo: Thầy Kiệt

CN

(19/9/2021)

Nghỉ

Nghỉ

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

ThS. Hà Tuấn Kiệt