No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Trường THPT Nguyễn Du thông báo kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.
In trang

- Tổng số thí sinh được tuyển thẳng: 03

          - Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 1): 428

                    Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1: 18 điểm.

          - Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 2): 47

                    Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2: 19 điểm.

- Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 3): 02

                    Điểm trúng tuyển nguyện vọng 3: 19 điểm.

          - Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường: 480.

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 - 2020: Xem và tải về tại đây.