No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Du và hướng dẫn phúc khảo bài thi
In trang

Trường THPT Nguyễn Du Thông báo:

1. Công bố kết qủa thi: Xen và tải về tại đây

2. Hướng dẫn phúc khảo bài thi của thí sinh.
- Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.
- Trình tự và thủ tục:
+ Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi: Mẫu đơn: Tải về tại đây.
+ Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi về Văn phòng trường THPT Nguyễn Du.
+ Thời gian nhận đơn: Từ 7 giờ 30 ngày 18/6/2019 đến 16 giờ 30 ngày 21/6/2019.