No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông báo điểm chuẩn và thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2020-2021.
In trang

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

Số:        /TB-THPTND

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

            Đồng Xoài, ngày 25 tháng 8 năm 2020                                                       

 

THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2020-2021

 

          Kính gởi: Quý bậc cha mẹ học học sinh; các em học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Nguyễn Du năm học 2020 - 2021.

 

          Căn cứ vào kết quả xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT Nguyễn Du ngày 25/8/2020.

          Nay trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả các học sinh đăng ký Nguyện vọng 1 vào trường có tổng điểm từ 23,5 điểm trở lên; học sinh đăng ký Nguyện vọng 2 và Nguyện vọng 3 vào trường có tổng điểm từ 26 điểm trở lên thì tập trung về trường để nhận Giấy báo nhập học, Đơn đăng ký chọn khối lớp và nghe hướng dẫn làm thủ tục nhập học.

          * Thời gian: 7h30, ngày 27/8/2020.

          * Địa điểm: Sân trường THPT Nguyễn Du, Đường Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Xoài.

          Lưu ý:

          - 8h00, Ngày 28/8/2020: Học sinh nộp đơn đăng ký chọn khối lớp (tại phòng Đoàn thanh niên) để được xét và xếp lớp theo nguyện vọng. Mỗi khối sẽ có 01 lớp chọn.

          (Khối A: Toán, Lý, Hóa; Khối B: Toán, Hóa, Sinh; Khối C: Văn, Sử, Địa; Khối  D: Toán, Văn, Anh; Khối A1: Toán, Lý, Anh).

          - Học sinh đến trường làm thủ tục nhập học phải đeo khẩu trang và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Hà Tuấn Kiệt