No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Du năm học 2020-2021 và hướng dẫn phúc khảo bài thi
In trang

Phụ huynh và học sinh muốn phúc khảo bài thi thì nhận đơn tại văn phòng nhà trường, hạn cuối nhận đơn phúc khảo 11h00 ngày 4 tháng 08 năm 2020.

Bảng điểm thi tuyển sinh: Xem và tải về tại đây:/SiteFolders/TruongTHPTNguyenDuDx/500/KQ_TS10_NH2020_2021.pdf