No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Các văn bản về thi THPT Quốc gia; Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016
In trang

Các văn bản về thi THPT Quốc gia; Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016.
Các bậc phụ huynh và các em học sinh xem trong tệp đính kèm:

Văn bản 01/VBHN-BGDĐT: Hợp nhất Quy chế thi THPT Quốc gia

Thông tư02/2015/TT-BGDDT: Quy chế thi THPT Quốc gia

Thông tư 03/2015/TT-BGDDT: Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông tư 02/2016/TT-BGDDTVề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 03/2016/TT-BGDDT: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 525/BGDDT-KTKDCLGDTổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Công văn 981/BGDDT-KTKDCLGDHướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Công văn 1062/BGDDT-KTKDCLGDHướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Côngvăn 1078/BGDĐT-KTKĐCLG: Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Mã tỉnh, huyện, xã, trường, KV, UT.

Thông tin tuyển sinh các trường ĐH, CĐ phía Bắc

Thông tin tuyển sinh các trường ĐH, CĐ phía Nam

Thông tin được cập nhật đến đến 17h00 ngày 01.4.2016.